Rudarijada 2013

rdar

U organizaciji Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine je 14.09.2013. godine nakon dvanaest godina osam sindikalnih organizacija rudnika uglja pod zastavom jedinstvenog sindikata uzelo učešće na radničkim sportskim igrama pod nazivom ˝RUDARIJADA 2013.˝

Ovogodišnji domaćin rudarijade bio je Rudnik ˝Kreka˝ i grad Tuzla, a sva takmičenja su organizovana u SKPC ˝Mejdan˝ i Osnovnoj školi ˝Mejdan˝ u Tuzli.

Krekini komorati iskopali milionitu tonu uglja

Milionitu tonu uglja iskopala je sinoć treća smjena krekinih rudara nastavivši tako sa pozitivnim trendom ostvarivanja planirane proizvodnje. Iako im vremenski uslovi tokom zimskog perioda nisu išli na ruku, rudari nisu posustajali.

sh630

srs402srs402-b

sh630-b

Ostvarenoj milionitoj toni uglja doprinijela je i modernizacija rudarske mehanizacije. Ulaganje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u generalne remonte rotornih bagera SH-630 i SRs-402 namijenjenih za potrebe Rudnika Šikulje i Dubrave, te nabavka kombajna za izradu jamskih prostorija doprinijet će ostvarenju godišnje proizvodnje od 2.645.000 tona uglja što će ujedno predstavljati najveću ostvarenu proizvodnju Krekinih rudnika u zadnjih 20-ak godina.

JASNI ZAHTJEVI ZA POBOLJŠANJE STANDARDA RUDARA

56U prostorijama Generalne direkcije Rudnika ˝Kreka" u Tuzli održan je sastanak Predsjedništva Sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu prijedloga i zaključaka i zahtjeva Glavnog odbora Sindikata rudara u FBiH upućeni su jasni zahtjevi predsjedništva koji su upućeni Generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH kao i svim direktorima rudnika uglja u Fedaraciji.

Na sastanku je iskazano je nezadovoljstvo zbog sporog funkcionisanja Koncerna, nabavke opreme za modernizaciju i humanizaciju rada te kolektivne i lične zaštitne opreme, niske cijene uglja prema JP Elektroprivreda BiH kao i potpuni zastoj svih aktivnosti oko povećanja standarda rudara.

AKTIVNOSTI SINDIKATA U 2009.godini

Sindikat Rudnika „Kreka" i u 2009.godini osim redovnih aktivnosti i obaveza koje proizlaze iz Kolektivnog ugovora i drugih akata preduzeća, permanentno je pratio primjenu Kolektivnog ugovora, provedbu Pravilnika o plaćama te Pravilnika o radu, zaštiti na radu, obezbjeđenju toplog obroka, isplati regresa, prijevozu radnika i drugo.

Sindikat je aktivno radio i na drugim aktivnostima podizanja opšteg standarda  zaposlenika, a sve više pažnje posvećuje se i humanizaciji teškog rudarskog rada  kroz razne vidove.

NOVOSTI ELEKTROPRIVREDE BiH

Organizovanjem Prvog Kongresa Sindikata  rudara u Federaciji BiH  6. aprila 2000.god. te registracijom u Ministarstvu pravde Vlade Federacije BiH 28. aprila iste godine  ozvaničen  je rad „Sindikata Rudara U Federaciji BiH" na čelu sa Fikretom Suljićem.

  1. 28.4.2010.godine „Sindikat Rudara u Federaciji BiH" obilježio je 10 godina svog rada, iako znamo da je postojanje  Sindikata rudara dosta duže. Koliko članova broji „Sindikat Rudara u Federaciji BiH" i koji su najveći problemi sa kojima se suočavate?
Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije