Tuzlanska plaketa sa zlatnim grbom (1999.)

tuzlanskaRudnicima uglja Tuzla za najviše priznanje u kategoriji institucija dodjeljena je Tuzlanska plaketa sa zlatnim grbom 25.11.1999. od strane Općinskog vijeća u Tuzli. Plaketa se uručuje zaslužnim pojedincima i kolektivima kojima se odaje priznanje za njihove individualne i društvene napore koje su učinili za dobrobit granana Tuzle. Dodjeljena je kao nagrada za kvantitativne doprinose i pozitivne rezultate koje su Rudnici uglja postigli velikim zalaganjem svojih uposlenika te na taj način doprinijeli afirmaciji i ugledu grada Tuzle u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu.

Arch of Europe (ZLATNA MEDALJA - KAPIJA EVROPE) (2003.)

frankfurtZa poslovanje u 2002-oj godini Rudnicima "Kreka" je dodijeljeno Menunarodno priznanje -Arch of Europe (ZLATNA MEDALJA -. KAPIJA EVROPE). Ovo priznanje menadžentu "Kreke" dodijeljeno je 2003.godine u Frankfurtu, kao podrša za otvaranje novih angažana prema svjetskom tržšu.

Ovom prilikom Rudnici "Kreka" su dobili i Certifikat za kvalitet i tehnologiju. Dodjeljivanjem ovog visokog menunarodnog priznanja Rudnicima "Kreka" su se automatski otvorile sve granice Evrope i dobre menunarodne pozicije. Osvajanje Zlatne medalje doprinijelo je unaprenenju imidž poslovnosti u menunarodnim okvirima, jer u odboru za dodjelu nagrada u ovoj organizaciji učstvuje preko 500 privrednih subjekata iz Evrope i svijeta.

frankfurt_1frankfurt_2

Gold Medal for Excellence in Businnes Practice (2003.)

Odbor Fondacije za uspjeh u poslovnoj praksi (Foundation for excellence in business practice) je 2003. godine prepoznao poslovne uspjehe Rudnika "Kreka" te uručio fondacijinu Zlatnu medalju za uspjeh u poslovnoj praksi (Gold Medal for Excellence in Businnes Practice). Ceremonija je održana u Ženevi od 17. do 19. decembra 2003. godine kao dio ceremonije menunarodnog Foruma za poslovnu praksu (International Forum for Bussiness Excellence ).

Ceremoniji su prisustvovali svi relevatni svjetski mediji iz oblasti industrije i poslovne prakse. Uručenje ove medalje menadžmentu našeg rudnika od lidera industrije i poslovne prakse još jednom je povećalo i dokazalo reputaciju Rudnika "Kreka" kako na lokalnom tako i globalnom planu.febpfebp_1

BID Business Initiative Directions - QC100 Total Qualuty Management Model (2003.)

qc100Zbog uspješnog poslovanja Rudnicima "Kreka" je u 2003. dodijeljeno priznanje Svjetska asocijacija za provjeru znanja (Total Quality Menagement Model).Još jedna od mnogbrojnih nagrada je menadžmentu "Kreke" dodijeljena umartu 2003. kao podrška za dalju edukaciju u obavljanju kompatibilnih, sigurnih i kvalitetnih aktvnosti, dobrog timskog rada i odnosa prema klijenteli, kao i pozitivnih poslovnih rezultata u daljoj budućnosti.

Dodjeljivanjem ovog visokog medjunarodno priznanja Rudnicima "Kreka" je otvoren još veći potencijal usavršavanja za klijentelu, zaposlenike, dobavljače i sve ostale koji čine kompaniju. Ovim priznanjem se otvara mogućnost za Rudnike uglja "Kreka" da i dalje šire svoj eneergetski razvoj i kontinuirano doprinose svom poslovnom imidžu.

“GLOBAL RATING” International gold medal award for quality and efficienscy (2003.)

Menunarodni ekspertni Savjet uspješne kompanije "Global Rating" iz Glazgova (Škotska) u saradnji sa menunarodnim Centrom za informacije i marketing za uspješan rad u 2003. godini Rudniku "Kreka" je dodjelio menunarodno priznanje International gold medal award for quality and efficienscy (Zlatna medalja za kvalitet i efikasnost).

Internacionalna zlatna medalja je simbol uspjeha u domenu kvaliteta i efikasnosti koja pruža jedinstvenu priliku za buduća razvijanja komercijalnih veza te poslovne saradnje.

Ovo priznanje menadžmentu Rudnika "Kreka" uručeno je na Samitu Global Rating lidera održanom od 22. do 24. maja u kraljevskoj palači u Londonu. Konferencija je praćena od svih relevantnih svjetskih medija. Tako je uspjeh Rudnika "Kreka" priznat i slavljen od vodećih lidera industrije, znanosti i kulutre sirom svijeta.
Nagradu je uručio predsjedavajući kompanije "Global Rating" gospodin Franck Meglinn.

global_rating_2003global_rating_2003_1

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije