Istorijat

image002Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka za potrebe Solane u Siminimage006 Hanu, da bi se već iduće 1885. godine rudnik izdvojio u samostalnu organizaciju od kada se počinje računati vrijeme njegovog rada i razvoja. Prve količine uglja izvađene su 22. septembra 1884. godine i to na dnevnom kopu izdanku glavnog sloja na lijevoj obali potoka Kreka. Nešto kasnije izrađeno je okno Vilma, da bi se potom počelo sa otvaranjem južnog revira Krojčica. Ovo su bili prvi objekti na kojima se razvijao budući razvoj uglja u Kreki.      
 

image008Prema sačuvanim podacima, zna se da je Kreka prve eksplotacione godine imala 35 radnika, te da je nedeljno vađeno oko 500 kvintala (50 tona) uglja. Od tih godina pa do danas u proteklih 120 godina grad Tuzla i Rudnik lignita "Kreka" su uporedo rasli jedni sa drugim. 
Kreka je svojom silinom, materijalnom, moralnom i ljudskom izbila na čelo svih veličina u poslijeratnoj obnovi i izgradnji ne samo naše Republike BiH, već i bivše Jugoslavije, nakon Drugog svjetskog rata. Kreka je bila gigant koji je ulijevao povjerenje. Gigant podjednako prepoznatljiv u BiH, širom bivše Jugoslavije i dalje u Evropi, gdje se izvozio krekin ugalj ili uvozila oprema za nju. Milioni i milioni tona uglja izradili su čitave gradove. Ponajprije grad Tuzlu. Rudarska naselja, sela. Kreka je dala poseban doprinos daljem i bržem unaprijeđivanju rudarstva, njegove tehnologije i eksploatacije, kao i oblasti geološko-ekoloških istraživanja, postajući vremenom preteća vođenja tehničke inteligencije jednog novog kova. Novi kadrovi su odigrali presudnu ulogu u industrijalizaciji ugljenokopa ne samo u Kreki, nego i u cijelom tuzlanskom kraju, odnosno Bosni i Hercegovini.     
 

image010Na potkama stvaranja takve tehničke inteligencije razvio se i Rudarski fakultet, osnovan 1960. godine od ranije više rudarske škole.  Tako je rudarski bazen Tuzla postao visokoškolski centar, temelj i okosnica današnjeg tuzlanskog univerziteta.zatim uz Kreku osnovana je Rudarska tehnička škola, te Rudarski institut, kao izraz potreba i neminovnosti u osavremenjavanju i razvoju rudarstva ne samo tuzlanskog kraja već i Bosne i Hercegovine u cjelini. Uz otvaranje rudnika veže se i prva gradnja pruge Doboj-Simin Han koja je puštena u saobraćaj 1886. godine. Poslije Drugog svjetskog rata za Kreku se veže i razvoj drumskog saobraćaja kao pogon za prevoz radnika, 1957. godine.image012
Kreka je još davne 1913. godine imala Duvački orkestar, kasnije Limenu glazbu. Te vatrogasnu četu i četu za intervencije. U kriznim energetskim 70-tim godinama, Kreka je izgradila više fabrika kao što su Fabrika obuće "Aida", "Siporeks" itd. Rudnici uglja Kreka su sa svojim rudnicima; Bukinje, Mramor, Šikulje u Lukavcu, i Dubrave u Dubravama, aprila 1994. godine ušli u zajedničko preduzeće sa rudnicima Banovići i Đurđevik do 2000.-te, kada se Rudnik "Banovići" odvaja u samostalno preduzeće, a godinu kasnije i Rudnik "Đurđevik". Od tada Kreka sa još svojih pet pogona: Drumski prevoz u Mramoru; Željeznički prevoz u Bukinju; Radionice u Šićkim Brodu; Rekultivacija u Šićkom Brodu; Standard "Kreka" u Tuzli i Podružnicom "Salines" u Podgori (Republika Hrvatska), egzistira pod nazivom Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o.    
 
       

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije