Rudnik ''Bukinje''

Rudnik lignita "BUKINJE" lociran je u centralnom dijelu sjeverne krekanske sinklinale i posjeduje određene rezerve uglja, atraktivne za eksploataciju. Nalazi se u dolini potoka Joševice i povezan je željezničkom prugom sa termoelektranom "Tuzla" i dalje sa prugom Tuzla - Brčko - Doboj. Ima i dobru drumsku komunikaciju sa putem Tuzla - Doboj.
Osnovni razlozi za nastavak eksploatacije uglja u ovom Rudniku je njegova blizina sa većim potrošačima, zatim postojanje opreme i sredstava za rad, odličnim komunikacijama, energetskim resursima, te dovoljnim brojem stručne radne snage.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije