Projekat uvezivanja u jedinstveni IKT sistem

DSC 0004 resizedRezultati ulaska u Koncern JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o.-Tuzla vidljivi su na svakom koraku. Odlukom o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo iz 2011.godine za projekat uvezivanja u informaciono komunikacijske tehnologije predviđeno je 1 640 000 konvertibilnih maraka na nivou Društva.


U proteklom periodu provedeno je niz aktivnosti u cilju povezivanja ZD Rudnika ˝Kreka˝ d.o.o -Tuzla u jedinstveni informaciono-komunikacijski sistem u svrhu komunikacijskog i optičkog uvezivanja sa Elektroprivredom BiH d.d. –Sarajevo.

Do sada je ovaj proces u potpunosti završen u direkciji Društva i na Rudnicima ˝Dubrave˝, ˝Šikulje˝ i ˝Mramor˝.Takodje je uradjeno i fizičko povezivanje pojedinih lokacija optičkim spojnim putevima.Uvođenjem nove računarsko-telefonske mreže i novih tehnologija u rudnicima doći će do brže razmjene podataka i informacija u poslovnom i tehničkom pogledu.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije