SVEČANOST U RUDNICIMA „KREKA”

617.05.2013.godine, u Rudniku”Mramor” u rad su pušteni gumeni transporteri u dužini od 1000 m za otvaranje Revira „Marići” II horizont, čime su stvorene realne pretpostavke za otvaranje zamjenskih kapaciteta za I horizont.

Revir Marići, II horizont ima eksploatacione rezerve od 6.500.000 tona uglja. Komercijalne rezerve uglja su 3.500.000 tona čime se obezbjeđuje budućnost 1.000 radnika Rudnika „Mramor“ za narednih 7 godina. Dnevna proizvodnja kretat će se oko 1.600 tona uglja, što govori da je vrijednost obezbjeđenog uglja preko 250.000.000 KM.

Nastavkom otkopavanja u II horizontu revira „Marići" omogućuje se zapošljavanje jamske radne snage, sa ostvarivanjem godišnje proizvodnje cca 500.000 t/god sa periodom eksploatacije od 7 godina.

Kompletna finansijska sredstva za gumene transportere od cca 2.000.000 KM obezbjeđena su iz tekućih sredstava Rudnika „Kreka“ d.o.o. - Tuzla.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije