DVOMILIONITA TONA UGLJA U KREKINIM RUDNICIMA

Dvomilionitu tonu uglja iskopali su juče komorati rudnika "Kreka" nastavivši tako sa ostvarivanjem pozitivnog plana proizvodnje. Najveći rudnik uglja u Federaciji BiH do kraja godine trebao bi ostvariti proizvodne planove od 2.650.000 tona uglja što bi ujedno predstavljalo najveću proizvodnju uglja nakon rata.

Proizvodnja uglja odvija se predviđenom dinamikom te je na taj način potpuno ispoštovana isporuka uglja prema Elektroprivredi BiH kao najvećem potrošaču ovog energenta, ali i prema drugim kupcima.

,,Proizvodni uspjesi kojima se možemo pohvaliti rezultat su rada i zalaganja svih uposlenika i menadžmenta Rudnika, ali i pokazatelj kako su ulaganja Koncerna u Rudnik ,,Kreka" opravdana naglasio je Rešad Husagić direktor ZD Rudnici ,,Kreka"

DIREKTOR
Rešad Husagić, s.r.

Sluzba za informisanje
Zinaida Halilagić

 

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije