Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu

Pogon je lociran je na južnom dijelu ,,Sjeverne Krekine sinklinale" oko 5 km od Tuzle, a 3 km od Lukavca. Raspolaže površinom od oko 300 ha rekultivisanog zemljišta sa više vještačkih jezera površine 35 ha.

Osnovna dijelatnost Pogona ,,Rekultivacija" je privođenje namjeni degradiranog terena nakon rudarske aktivnosti na otkopavanju uglja i pijeska stvarajući:  teren ekonomski produktivan,  biološki zaštićen i estetički uklopljen u okolinu.

 

GLAVNI PRAVCI

Tehnička i biološka rekultivacija: Ima za cilj uređivanje zemljišta koje je degradirano da se revitalizuje i osposobi za ekonomsku namjenu primjenjujući savremene tehničko-tehnološke metode.

Proizvodnja kvarcnog pijeska: Eksplatacija i separisanje kvarcnog pijeska odvija se u eksploatacionom polju veličine oko 30 ha a vezana je za regionalnu građevinsku industriju i rudarstvo koristeći velike rezerve kvarcnog pijeska.

Poljoprivredna proizvodnja: Vezana je za rekultivisane površine na kojima se razvijaja ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo, ribarstvo.

Kvalitetna sirovina i pogodni klimatski uslovi omogućuju da rekultivisani prostor bude aktivan 12 mjeseci u toku godine, što ima socijalno-ekonomski značaj za šire područje koje može biti obogaćeno turističko-rekreativno-ugostiteljskim sadžajem.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije