Rudnik '' Šikulje''

U geografskom smislu krekanski bazen se nalazi u sjevero-istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Dispozicija ležišta je na području Tuzlanskog kantona.
Ležište Rudnika lignita PK''ŠIKULJE'' stacionirano je na oko 18 km od Tuzle, odnosno oko 6 km od Lukavca.
Komunikaciono dobro je povezano sa sadašnjim objektima TE-Tuzla, Fabrika Sode Lukavac (drumska i željeznička veza) Tuzla-Doboj, za čije potrebe je prvenstveno i namijenjen ugalj iz ovog ležišta. Površina ležišta iznosi 630 (ha).

U geološko-tektonskom smislu eksploataciono polje PK"ŠIKULJE predstavlja krajnji zapadni dio prostranog tzv. Sjevernog krekanskog sinklinorijuma, sa svim karakteristikama litofacijalnog razvoja pliocenske produktivne serije, odnosno obuhvata lukavačku sinklinalu. Na lokalitetu PK "Šikulje" u okviru produktivne pontske serije na ovom dijelu basena, mogu se izdvojiti četiri sedimentacije sa četiri ugljena sloja, takozvani podinski, glavni, I krovni ugljen i sloj i II krovni ugljeni sloj. U pogledu stepena istraženosti može se zaključiti daje ležište dovoljno istraženo i da utvrđene rezerve pokazuju visok stepen sigurnosti. Utvrđene su bilansne rezerve A i B kategorije za I i II krovni ugljeni sloj.

Stanje

Geološke rezerve

Eksploatacione rezerve

31.12.2003.god.

II krovni ugljeni sloj

I krovni ugljeni sloj

II krovni ugljeni sloj

I krovni ugljeni sloj

A kategorija

11.820.593 (t)

6.097.159 (t)

10.944.994 (t)

5.645.518 (t)

B kategorija

30.818.076 (t)

44.711.073 (t)

28.535.255 (t)

41.399.141 (t)

UKUPNO

42.638.669 (t)

50.808.232 (t)

39.480.249 (t)

47.044.659 (t)

93.446.901 (t)

86.524.908 (t)

Generalni odnos uglja i otkrivke je 1:5, eksploatacioni gubici iznose 8%.
Vijek trajanja eksploatacije na PK"ŠIKULJE" je 40 godina.
U sastavu Rudnika lignita " ŠIKULJE " istočno na udaljenosti od oko 5 km, nalazi se manji površinski kop "Lukavačka Rijeka", koji je pri kraju eksploatacije uglja i ima oko 150.000 (t) eksploataclonih rezervi glavnog ugljenog sloja. Kalorična vrijednost ugljen ih slojeva na PK"Šikulje" i PK"Lukavačka Rijeka":

Prosječni ponderisani kvalitet uglja na RL''Šikulje''

 

Komponenta

PK ''Šikulje''

PK''Lukavačka Rijeka''

II krovni ugljeni sloj

I krovni ugljeni sloj

Glavni ugljeni sloj

Ukupna vlaga

48,20

49,42

41,09

Pepeo

9,45

9,73

7,30

Isparljive materije

23,67

22,02

 

Sagorljive materije

41,69

40,61

 

Koks

27,84

28,17

 

C-fix

17,97

18,65

 

S-ukupni

0,42

0,60

0,60

GTE KJ/kg

9765

9432

14000

DTE KJ/kg

11533

11249

12671

 

Komponenta PK''Šikulje'' PK''Lukavačka Rijeka'' II krovni ugljeni sloj I krovni ugljeni sloj Glavni ugljeni sloj Ukupna vlaga Pepeo Isparljive materije Sagorljive materije Koks C-fix S-ukupni GTE KJ/kg DTE KJ/kg 48,20 9,45 23,67 41,69 27,84 17,97 0,42 9765 11533 49,42 9,73 22,02 40,61 28,17 18,65 0,60 9432 11249 41,09 7,30 0,60 14000 12671

Ugalj Rudnika lignita ''Šikulje'' u Lukavcu odlikuje se:

  • velikom sagorljivom moći uz jak i visok plamen,
  • malom količinom sumpora, pepela, čađi i dima, što ukazuje na najpovoljniji ugalj sa ekološkog stanovišta na području Bosne i Hercegovine
  • malom količinom - dovoljnom toplotom
  • ekonomičnost i rentabilnost potvrđena u industriji i širokoj potrošnji - kroz dugogodišnju upotrebu
  • garancijom za siguran i kontinuiran rad Vaših postrojenja, pogona i zagrijavanja prostorija.

Pomenute osobine uglja uvrstile su ugalj Rudnika ''Šikulje'' u Lukavcu u najpovoljnije i najkvalitetnije lignitske ugljeve u Bosni i Hercegovini.

Plan proizvodnje uglja i otkrivke

Plan proizvodnje uglja na RL''Šikulje'' iz godine u godinu se povećava. U protekloj godini zadani plan od 650.000 tona uglja prebačen je za 42.101 tonu, čime je ostvarena proizvodnja od 692.101 tonu. Za postignute rezultate RL''Šikulje'' je nagrađen od strane menadžmenta Rudnika ''Kreka'' u Tuzli,d.o.o. sa više priznanja. Planirana proizvodnja uglja na RL''Šikulje'' za narednu godinu iznosi 810.000 tona uglja, uz planiranu proizvodnju otkrivke 3.700.000 (m3.č.m.) . Od toga se 15% proizvedenog uglja plasira za tržište široke potrošnje, a 85% plasira se za potrebe TE-Tuzla. Na oba površinska kopa na proizvodnji uglja i otkrivke zaposleno je 912 radnika. Struktura radne snage obezbjeđuje stručan i efikasan rad u proizvodnji i rukovođenju rudnikom. Tehnologija proizvodnje uglja je kontinuirana, BTB za ugalj i BTO za otkrivku (BTB bager-traka-bunker; BTO bager-traka-odlagač). Proizvodnja otkrivke odvija se i diskontinuirano sa bagerom EŠ 6/45.

Šematski prikaz organizacije rada na RL''Šikulje''

organizacija

 

Osnovna oprema na proizvodnji uglja i otkrivke

 

Org.jed.

PK "ŠIKULJE"

PK "LUKAVAČKA RIJEKA"

Bager

Samohodna traka

Traka

Odlagač

Bager

Bandwagen

BTO

SRs-401-1

BRs-1400-1

ET(B=1400)

A2Rs-6700-2

EŠ-6/45

Bandwagen

SRs-401-2

BRs-1400-2

ST(B=1800)

"S" VOZ

EŠ-5/45

 

KU-300S

PVZ-2500

 

 

 

 

SH-400

BH-30

 

 

 

 

EŠ-6/45

 

 

 

 

 

BTB

SRs-220-1

MK-10-1

ET(B=1200)

 

SRs-220

MK-10

SRs-220-2

MK-10-2

ST(B=1400)

 

RH-40C

Drobilica

RH-40C

PS-1400

 

 

 

 

 

Drobilica

 

 

 

 

Pomoćna mehanizacija na proizvodnji uglja i otkrivke

PK "ŠIKULJE"

PK "LUKAVAČKA RIJEKA"

Buldozer

Rovokopač

Cjevopolagač

Čistač traka

Buldozer

Rovokopač

Cjevopolagač

 

Liebherr br.3

Solar 330

CP br.1

CT br.1

Liebherr br.1

Poclain

Caterpilar

 

Liebherr br.4

Solar 450

CP br.2

CT br.2

 

125B

 

 

Liebherr br.5

 

 

 

 

 

 

 

Caterplillar br.2

 

 

 

 

 

 

 

Caterplillar br.10

 

 

 

 

 

 

 

Caterplillar br.12

 

 

 

 

 

 

 

Klasiranje uglja

U sastavu površinskog kopa "Šikulje" nalazi se klasimica rovnog uglja kapaciteta 800 t/h u koju se vrši klasiranje rovnog uglja sa slijedećim granulacijama:

  • Komad: 120-180 mm
  • Kocka: 40-80 mm
  • Sitni: 0-40 mm

Klasirani ugalj utovara se u vagone, kamione i otprema u Termoelektranu Tuzla ili do drugih kupaca. Što znači, od ukupne planirane proizvodnje uglja 60% se transportuje željeznicom do Termoelektrane Tuzla, dok 40% ide do drugih kupaca kao što su Fabrika Sode Lukavac i maloprodaja na širem području Federacije. Iz godine u godinu povećava se plan proizvodnje uglja, a samim tim i plasman uglja se vraća na stare pozicije.

Elektro-mašinsko održavanje rudnika

U procesu proizvodnje uglja i otkrivke koristi se najsavremenija rudarska oprema, kao što su rotorni bageri elektro-hidraulični), bageri kašikari, bageri dreglajni, samohodni transporteri, odlagači, trakasti transporteri i ostala pomoćna oprema. Rudnik raspolaže stručnim elektro-mašinskim kadrom koji radi na održavanju opreme i ostalih objekata koji su u funkciji proizvodnje uglja i otkrivke. Elektro-mašinsko održavanje je organizirano tako da obezbjeđuje preventivno i tekuće održavanje osnovne i pomoćne opreme, klasirnice i ostalih objekata u sastavu rudnika.

Mogućnost komercijalnih aktivnosti na eksploataciji i prodaji pijeska, šljunka i gline

Mineralne panageneze ležišta PK''Šikulje'' predstavljene su jednostavnom ritmičkom sedimentacijom kvarcnog pijeska, uglja, gline i šljunka. Ova geološka struktura ukazuje da bi sem površinske eksploatacije uglja, u perspektivnom razvoju ukazala mogućnost eksploatacije kvarcnih pijeskova, gline i šljunka.

Kvarcni pijesak

Kvarcni pijesak krekanskog basena u cjelini gledano pripada grupi kvalitetnih pijeskova. O kvalitetu kvarcnog pijeska može se zaključiti na osnovu informacija Rudarskog Instituta Tuzla. Hemijska analiza izvršena na uzorcima pijeska iz rajona Prline-Sjeverna kosina PK''Šikulje'' ukazuje na dominantno učešće kvarca (SiO2 = 94,0-99,0%) uz izraženo opadanje zastupljenosti minerala gline (3-13% i 0,4-5,4%) organskih materija, kalcedrona i liskuna. Vatrostalnost sirove korisne supstance ležišta definišu temperature početka sinterovanja od 1266-1310 oC.

Rekapitulacija rezervi kvarcnog pijeska PK''Šikulje'' - Sjeverna kosina

 

Kategorija rezervi

Rovna masa

Kvarcni pijesak m3.č.m.

dp
kv.pi.

Ukupno (t)

B kategorija rezervi

Čisti kvarcni pijesak

4.926.759,24

1,98

9.754.982,29

Zaglinjen kvarcni pijesak

32.047,74

1,98

63.454,52

B rezerve

 

301.120,67

1,98

596.218,92

Ukupno

 

5.259.927,65

1,98

10.414.655,73

Mogućnost primjene kvarcnog pijeska ogleda se u proizvodnji gas-betonskih elemenata, zatim kao ljevački pijeskovi, u građevinarstvu, za izradu tampon puteva, u industriji stakla itd.

Gline

Ležište PK''Šikulje'' posjeduje velike rezerve gline čija primjena može iskoristiti za izradu opeke i crijepa i drugih građevinskih elemenata. S obzirom da su se pojavili interesenti ulaganja inostranog kapitala (Turske i Austrije) za eksploataciju gline, uz ranije obrađene analize od strane Našice Cementa iz R.Hrvatske, u toku je i nova obrada od strane RGGF-Tuzla. Interne proračunate rezerve gline u Elaboratu rezervi iznose 521.659.000 m3.č.m.

Šljunak

Ležište šljunka na PK''Šikulje'' predstavlja produktivni prostor sa značajnim sirovinskim potencijalom. Osim znatne koncentracije šljunka po jedinici površine prisutan je povoljan koeficijent otkrivke i šljunka na cijelom okonturenom području od 1m3/m2.

Bilansne rezerve (prostor ograničen od radilišta do granice aluviona).

Bilansne rezerve

 

m3.č.m.

Šljunak

1.069.830,56

Šljunak pjeskovit

980.342,13

Šljunak zaglinjen

440.332,74

Jalovina £0,30m

21.960,91

Ukupno:

2.512.466,34

Mogućnost razvoja sekundarnih djelatnosti u rudničkom krugu PK''Lukavačka Rijeka''

Rudnički krug PK''Lukavačka Rijeka'' svojom lokacijom u geografskom pogledu nalazi se u sjevernom dijelu opštine Lukavac, na udaljenosti od 5,5 km od naselja Lukavac Mjesto. Pristup rudničkom krugu je asfaltnom saobraćajnicom. Završetkom eksploatacije uglja na PK''Lukavačka Rijeka'' otvara se mogućnost izdavanja prostorija u zgradama rudničkog kruga za sekundarne djelatnosti male privrede. Stvaranjem ambijenta za ulaganje u mali biznis otvara se mogućnost za zapošljavanje određenog broja radnika RL''Šikulje'' koji se nalaze na čekanju i neadekvatne raspoređenosti radnika zbog ograničene radne sposobnosti (130 radnika).

Menadžment Rudnika

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije