Rudnik ''Dubrave''

Ležište uglja koje je obuhvaćeno Rudnikom lignita "Dubrave" u Dubravama je središnji dio prostora Krekanskog južnog sinklinorijuma. U širem smislu to je područje koje je ograničeno rijekom Sprečom i desnim pritokama Rijekom i Gribajom. Na dva kilometra od južne granice nalazi se drumska saobraćajnica Tuzla - Zvornik i pruga Tuzla - Zvornik pa je rudnik komunikacijski dobro povezan.
Rudnik egzistira od 1980 godine od kada je i počela eksploatacija uglja. Na široj konturi ležišta razvijeno je pet lignitskih slojeva različitog ekonomskog značaja, a u eksploataciji se nalaze tri sloja i to :

  • glavni sloj
  • I krovni sloj
  • II krovni sloj

Prizvodnja se plasira u TE Tuzla u iznosu od 90% a ostatak se plasira za široku potrošnju. Generalni odnos uglja i otkrivke je 1: 5. Bilansne rezerve po kategorijama Geodetske rezerve Južne krekanske sinklinale su vrlo značajne i one iznose :

Dubravska sinklinala 

411.986.000 tona

 

Kovačevićeva sinklinala 

37.636.000 tona

 

Ukupno 

449.622.000 tona

 

Projektovano Južne krekanske sinklinale za eksploataciju :

II krovni ugljeni sloj

12.232.441 tona

 

I krovni ugljeni sloj

48.164.431 tona

 

Glavni ugljeni sloj

45.238.433 tona

 

Podinski ugljeni sloj

4.590.756 tona

 

Ukupno

110.146.061 tona

 

Rudnik lignita "Dubrave" u Dubravama je prema navedenim rezervama projektovan na 30 godina rada sa prosječnom proizvodnjom od 3.000.000 tona uglja i 10.000.000 m3 č.m. jalovine. Prosječna kalorična vrijednost uglja iznosi 10.480 KJ/kg, hemijski sastav je u granicama lignitskih ugljeva i sa veoma niskim procentom sumpora (0,20%).
Klasiranje uglja

U sastavu površinskog kopa PK "Dubrave" nalazi se klasirnica rovnog uglja kapaciteta 800 t/h u kojoj se vrši klasiranje rovnog uglja na granulacije: komad 120 - 480 mm i miješani 0 - 40 mm
Sav klasirani ugalj se transportuje vagonima u Termoelektranu u Tuzli gdje se koristi kao energetsko gorivo za proizvodnju elektriène energije.

Elektro mašinsko održavanje opreme

U procesu proizvodnje uglja i otkrivke koristi se najsavremenija rudarska oprema kao što su rotorni bageri (elektro-hidraulični), bageri kašikari, bageri dreglajni, samohodni transporteri, odlagači, trakasti transporteri i ostala pomoćna oprema. Rudnik raspolaže veoma stručnim elektro-mašinski kadrom koji radi na održavanju opreme i ostalih objekata koji su u funkciji proizvodnje uglja i otkrivke. Elekto mašinsko održavanje je organizirano tako da obezbjeđuje preventivno i tekuće održavanje osnovne i pomoćne opreme, klasirnice i ostalih objekata u sastavu rudnika.
PK "Dubrave" raspolaže sa modernim visokoproduktivnim mehanizovanim sredstvima za rad koja se koriste u svim fazama tehnološkog procesa rada.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije