Direkcija Ispis

Direkcija je organizacioni dio Rudnika "Kreka" u kojem se obavljaju zajednički administrativni, stručni i naučno-stručni poslovi na nivou Društva kroz različite oblasti poslovanja:


sead_mahmuzic

Sead Mahmuzić, prof.inf. - Rukovodilac direkcije
Telefon: 00 387 35 282-111 (Centrala) ; 00 387 35 281-685
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


OBLAST POSLOVA PROIZVODNJE I ODRŽAVANJA

Sektor površinske eksploatacije ; Sektor podzemne eksploatacije ; Sektor mašinstva ; Sektor elektrotehnike ; Sektor odvodnjavanja ; Sektor tehničke kontrole ; Poslovi zaštite na radu

OBLAST TEHNIČKIH POSLOVA, INVESTICIJA I RAZVOJA
Sektor investicija, razvoja, eksproprijacija i prestrukturiranja ; Sektor projektovanja ; Sektor geologije i geomehanike ; Sektor novih djelatnosti ; Sektor novih upravljačko-informacionih tehnologija.

OBLASTEKONOMSKIH POSLOVA
Sektor za nabavu ; Sektor za prodaju ; Sektor za uvoz - izvoz i marketing.
Sektor finansija ; Sektor knjigovodstva ; Sektor plana, analize, raspodjele i statistike.

OBLAST PRAVNIH, OPŠTIH I KADROVSKIH POSLOVA
Sektor zastupanja ; Sektor za normativne djelatnosti ;Sektor za privatizaciju, i vlasničko pravne odnose ,Sektor opših i kadrovskih poslova, Sektor za opsluživanje Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave.

OBLAST POSLOVA DIREKCIJE DRUŠTVA
Služba ekonomsko-finansijskih poslova ; Služba opštih i kadrovskih poslova ; Fond za pomoć porodicama poginulih rudara "26. avgust 1990.godine"


POSLOVI PROIZVODNJE I ODRŽAVANJA
Suad Zonić, dipl.ing.rud.
Telefon: 00 387 35 282-087
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
Mr. Nedžad Morić, dipl.ing.rud. - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 282-087
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR PODZEMNE EKSPLOATACIJE
Raif Dedić, dipl.ing.rud. - Rukovodilac sektora
Telefon:00 387 35 282-111 (lok. 290)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR MAŠINSTVA
Zihnija Omerdić, dipl.ing.mašinstva - Rukovodilac sektora
Telefon:00 387 35 282-111 (lok. 400)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR ELEKTROTEHNIKE
Suad Omerdić, dipl.ing.el. - Rukovodilac sektora
Telefon:00 387 35 282-096 ; 00 387 35 280-083 ; Fax: 00 387 35 282-087
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

  • Glavni inzenjer za elektrotehniku – Sakib Bajraktarević,dipl.ing.el. - E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
  • Glavni inzenjer za elektroniku i veze-mr.sci.Edisa Kasumović dipl.inz.el. - E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
  • Nadzornik/tehnolog sistema veza – Dzevad Kišić, el.tehn. - E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR ODVODNJAVANJA
Mr. Ibrahim Jahić, dipl.geol. - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 282-111 (lok.306)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

POSLOVI TEHNIČKE KONTROLE
Aida Mašić, dipl.ing.tehnologije - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 282-111 (lok. 560)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

POSLOVI ZAŠTITE NA RADU
Muhamed Bašić, dipl.ing.rud. – Rukovodilac sektora
Telefon:00 387 35 282-111 (lok. 510 ; 523)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


TEHNIČKI POSLOVI, INVESTICIJE I RAZVOJ
Sead Hodžić, dipl.ing.rud. - Izvršni direktor
Telefon: 00 387 35 282-087
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR INVESTICIJA, RAZVOJA, EKSPROPRIJACIJA I PRESTRUKTURIRANJA
Mr. Ilija Iveljić, dipl.ing.rud. - Rukovodilac sektora
Telefon:00 387 35 282-111 (lok-266)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR PROJEKTOVANJA
Mr. Mevludin Delalić, dipl.ing.rud. - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 282-087
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR GEOLOGIJE I GEOMEHANIKE
Zlatka Filipović, dipl.ing.geol. - Rukovodilac sektora
00 387 35 281-141 ; 282-111 (lok-414)
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR NOVIH DJELATNOSTI

Telefon: 
E-mail:

SEKTOR NOVIH UPRAVLJAČKIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Sead Čičkušić, dipl.ing.el. - rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 280-079
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


EKONOMSKI POSLOVI
Elnur Dizdarević, dipl.ecc. - Izvršni direktor
Telefon/Fax: (00 387 35 ) 282-087
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Senad Smajić, dipl.ecc. - Pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove
Telefon: (00 387 35) 282-111 (lok. 216)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Vrabac Selma, dipl. ecc. - Pomoćnik izvršnog direktora za komercijalne poslove
Telefon: (00 387 35) 280-083 ; 286-883 ; 282-111 (lok. 365)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR PRODAJE
Nedžad Bukvar, dipl. ecc., . Rukovodilac sektora
Telefon: (00 387 35 ) 280-083 ; 286-883 282-111 (lok. 352)
E-mail: nedzad.bukvar Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR NABAVE
Mersad Kikanović, dipl.ecc. - Rukovodilac sektora
Telefon: (00 387 35) 280-083 ; 286-883 ; 282-111
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


SEKTOR UVOZA, IZVOZA I MARKETINGA
Lejla Husejnović, dipl.ecc. – Rukovodilac sektora
Telefon: (00 387 35) 287-501 ; 287-460 ; 280-083
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 


SEKTOR FINANSIJA
Alma Džinović, dipl.ecc. - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 281-095 ; 282-111 (lok. 357)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR KNJIGOVODSTVA
Edina Azabagić, dipl.ecc. - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 281-095 ; 282-111 (lok. 395)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR PLANA, ANALIZE, RASPODJELE I STATISTIKE
Narcisa Delić, dipl.ecc. - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 282-111 (lok. 552)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


PRAVNI, OPŠTI I KADROVSKI POSLOVI
Eldar Husejinović, dipl.pravnik - Izvršni direktor
Telefon: 00 387 35 282-489
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR ZA OPSLUŽIVANJE SKUPŠTINE, NADZORNOG ODBORA, UPRAVE
Nesija Hodžić, dipl.pravnik - Sekretar Društva
Telefon: 00 387 35 282-489 ; 282-111 (lok. 210)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR ZASTUPANJA
Dijana Saletović, dipl.pravnik - Pomoćnik Izvršnog direktora
Telefon: 0038735282-111 (lok. 263)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR ZA NORMATIVNE DJELATNOSTI
Munir Razić, dipl.pravnik - Rukovodilac sektora
Telefon:00 387 35 282-111
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SEKTOR ZA PRIVATIZACIJU I VLASNIČKO PRAVNE ODNOSE
Edina Ćilimković, dipl.pravnik - Rukovodilac sektora
Telefon: 00 387 35 282-111

SEKTOR OPŠTIH I KADROVSKIH POSLOVA DRUŠTVA
Damir Srabović, dipl.pravnik - Rukovodilac sektora
Telefon:00 387 35 282-111
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 

 

DIREKCIJA DRUŠTVA
Sead Mahmuzić, prof.inf. - Rukovodilac direkcije
Telefon: 00 387 35 282-111 (Centrala) ; 00 387 35 281-685
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA
Mersa Bećirović, dipl.ecc. - Rukovodilac službe
Telefon: 00 387 35 282-111 (lok. 256)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SLUŽBA OPŠTIH I KADROVSKIH POSLOVA
Nihad Kulenović, dipl.pravnik - Rukovodilac službe
Telefon: 00 387 35 282-111
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript